Als partner

Voor iedereen de gewenste woonplek!

Floqz partners

Floqz wil dat woningzoekenden de gewenste woonplek vinden. Om dit te bereiken werken we stapsgewijs. In deze fase hebben we speciale aandacht voor woningzoekenden die nu slecht bediend worden op de woningmarkt. Dat zijn met name mensen met een inkomen tot 60.000 euro (per jaar) en een verhuiswens. Ook dit is nog een uiteenlopende groep woningzoekenden, maar heeft als gemeenschappelijk kenmerk dat ze klem zit tussen wet- en regelgeving rondom zowel sociale en commerciële huur en koop.

Omdat wij dat niet alleen kunnen, zoeken wij partners. Ontfermt uw organisatie zich over woningzoekenden? Verbindt uw organisatie zich met onze visie? Neem dan contact op met ons. Wij gaan graag met u in gesprek en op zoek naar manieren waarop wij elkaar online en/of offline kunnen versterken.

Voor investeerders hebben wij een aantrekkelijk Angel Investorsprogramma opgezet. Wilt u het prospectus ontvangen? Wij sturen het graag toe, laat ons weten naar welk adres.