Samen een woning zoeken en splitsen

Samen een woning zoeken en splitsen

De woningmarkt blijft een lastige aanbiedersmarkt. Tijdens het WoonEvent in Woerden bedachten woningzoekenden ook dat ze gezamenlijk een woning konden kopen en deze konden splitsen in verschillende woningen. Dat gaf nieuwe mogelijkheden, want ieder zocht afzonderlijk een moeilijk vindbare woning van minder dan €200.000,-. Nu gingen ze samenwerken. Andersoortige woningen werden interessant. Bijvoorbeeld grote, splitsbare woningen in het buitengebied.
Er zijn meer voorbeelden van deze oplossing om door splitsing aan een geschikte woning te komen. In dit blog beschrijf ik waar je zoal op moet letten, als je zelf een dergelijk avontuur wil ondernemen.

Afspraken maken
Als je een groep gelijkgestemden bij elkaar hebt, dan is het goed om een aantal onderwerpen met elkaar vooraf te bespreken:

  • Heeft iedereen dezelfde woonwensen? Denk daarbij met name aan het oppervlak van de gewenste woning en de locatie;
  • Wat kan en wil iedereen financieel bijdragen?
  • Wordt de splitsing van het gebouw volledig door een aannemer uitgevoerd, of worden er ook onderdelen zelf uitgevoerd?

Deze uitgangspunten zijn belangrijk bij het zoekproces en kunnen ook in een soort Intentieovereenkomst onderling worden vastgelegd.

Beleid, vergunningen en kadaster
Voordat je een geschikt gebouw gaat zoeken, is het belangrijk dat de lokale overheid een splitsing van een bestaand woongebouw toestaat. Neem daarom contact op met de gemeente, waarbinnen je gaat zoeken. Sommige gemeenten voeren streng beleid op woningsplitsingen. Zeker nu veel woningeigenaren in grote steden zelfstandig woningen splitsen en deze vervolgens verhuren tegen aanzienlijke prijzen, zijn gemeenten terughoudender. Is een splitsing mogelijk, dan kun je voor het aan te passen woongebouw een omgevingsvergunning aanvragen. Daarmee mag je bouwkundig de werkzaamheden verrichten en worden adressen gecreëerd.
Naast bouwkundig een gebouw splitsen, kun je ook het gebouw kadastraal splitsen. Daarmee ontstaan los verhandelbare woningen. Splits je de woningen niet kadastraal, dan is er sprake van 1 verhandelbaar object, waar je gezamenlijk eigenaar van bent. Het is ingewikkeld om hier financiering voor te krijgen. Zie ook het blog van de Hypotheker.

Op zoek gaan
Met deze achtergrond, kan een geschikt gebouw worden gezocht. Andere prijscategorieën op Funda worden opeens interessant om te bekijken, maar beperk je niet tot de woningen. Soms zijn andere gebouwen ook interessant. Gebouwen met andere functies ombouwen en splitsen kost meer tijd, geld en energie. Mogelijk is de aanschaf goedkoper, maar het is aanzienlijk ingewikkelder. Zo moet het bestemmingsplan in veel gevallen worden aangepast. Toch is het de moeite om het even te bekijken, want er zal maar een droomobject tussen zitten.. Andere zoekmogelijkheden zijn beschreven in dit blog.

Techniek
Lang niet alle gebouwen zijn te splitsen in meerdere woningen. Het vraagt om specialistische kennis van constructies, de bouwkundige mogelijkheden en installaties. Elke woning moet voldoen aan de regelgeving. Deze regelgeving is uitgewerkt in het bouwbesluit. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle woningen buitenruimtes, badkamers, keukens en wc’s nodig hebben en brandveilig moeten zijn. Daarnaast moeten de woningen voldoen aan de wensen van de individuele, toekomstige eigenaren. Dat is behoorlijk lastig. Wat er technisch komt kijken bij een relatief simpele woningsplitsing laat deze YouTube film zien.

Proces/project begeleider
Zoals je bovenstaand al ziet, is het niet gemakkelijk om een gezamenlijk splitsingstraject te doorlopen. Een procesbegeleider, die ervaring heeft met projectontwikkeling kan uitkomst bieden. Iemand die vooral ook kennis heeft van het zoekproces, de regelgeving, bouwkundige mogelijkheden en de financiële consequenties. Op internet zijn diverse begeleiders te vinden.

Het belangrijkste: gelijkgestemden vinden
Ik begon het blog met een aanname. Ik ging er vanuit dat er reeds een groep gelijkgestemden gevonden is, maar dat is natuurlijk zelden het geval.
Daarom gaan we vraag- en aanbodadvertenties voortaan centraal op onze website een plek geven, evenals de zoekvraag van woningzoekenden. Voor de diepgang in de onderwerpen gebruiken wij nog steeds het forum. Een uitbreiding van de mogelijkheden dus, met een prachtige kans om woningzoekenden op een simpele manier onderling te verbinden, vanuit hun vraagadvertenties. Daarmee wordt het vinden van gelijkgestemden om een splitsingsavontuur mee op te starten simpeler.

Heb jij ook ervaringen met woningsplitsingen? Deel ze met andere woningzoekenden op ons forum!

Woningzoekenden zoek elkaar op!

Woningzoekenden zoek elkaar op!

Een aantal jaren geleden was ik in Brazilië bij vrienden. Ze zochten een nieuwe woning. Tot dat moment woonden ze in een gehuurde woning van een familielid, die daar zelf over wilde beschikken. Nu dus op zoek naar een nieuwe (sociale huur) woning.

In Nederland hebben we daarvoor een flinke “industrie” opgezet die zich bezig houdt met het verdelen van de sociale huurwoningen. Corporaties en instanties als Woningnet zorgen ervoor via relatief ingewikkelde procedures dat woningen worden verdeeld op een “eerlijke” manier. Inschrijfduur is daarbij belangrijk, maar om een woning te bemachtigen, wordt ook gekeken naar inkomen, huishouden en leeftijd. Het kan ook zijn dat lokaal nog extra bindingseisen of andere eisen worden gesteld. Erg ingewikkeld allemaal dus.

In Brazilië kennen ze dit ingewikkelde systeem niet of nauwelijks en zijn mensen veel meer op zichzelf en op elkaar aangewezen. Zoeken naar een nieuwe woning betekende voor onze vrienden, vrienden en familie benaderen en nagaan of ergens woonruimte beschikbaar is, maar ook gewoon de straat op gaan en zoeken naar borden “te huur”. Makelaars worden ook in de sociale sector ingezet om woningen – hoe klein ook- te verhuren en te verkopen. De vrije markt in de sociale sector…. Wat mij opviel is dat de mensen zelf het principe “wie het eerst komt, die het eerst maalt” nog best sociaal vonden. Transparantie geven aan de woningmarkt is dan wel nodig, zodat je als woningzoekende ook goed weet welke woningen er allemaal beschikbaar zijn en zo een goede keuze kan maken. Dit kan ook in Brazilië nog een stuk beter.

Terug in Nederland hebben wij (Floqz) de ambitie de woningmarkt veel transparanter te maken en de woonvraag van de woningzoeker centraal te stellen in plaats van het systeem of het aanbod. Het Nederlandse systeem voorkomt dat veel (woon)ruimte goed gebruikt kan worden. Er staan veel zolders, kamers en ander (commercieel en niet commercieel) vastgoed leeg. In Brazilië is dat veel minder het geval. Er zijn meer mogelijkheden om vastgoed te gebruiken. Overigens levert deze regelloosheid ook een aardig aantal minder leuke effecten, zoals gevaarlijke of ronduit schrijnende woonsituaties. Toch kunnen we in Nederland – ook binnen het systeem met al zijn regels – wel wat verbeteren aan de woningmarkt en meer (woon)ruimte beter gebruiken of ontsluiten. Denk bijvoorbeeld aan de ruimte boven winkels in de binnensteden. Deze staan vaak leeg en worden met bijzondere initiatieven mondjesmaat herontwikkeld.

Tijdens de WoonEvents die we in de afgelopen maanden gehouden hebben, werd ook door de bezoekers gevraagd om meer inzicht in de woonwensen van andere woningzoekenden. Zijn er woningzoekenden die ook een woning achterlaten? Zijn er woningzoekenden die een vergelijkbare woonwens hebben? Daarnaast blijft er een roep om transparantie in het aanbod. Waar vind je al het aanbod? Er zijn veel verschillende aanbiedingssites, die een klein deel van de woningmarkt bedienen. Het is erg versnipperd.

In de navolgende WoonEvents, maar ook via ons forum brengen we woningzoekenden meer actief met elkaar in contact en wisselen we woonvraagstukken en persoonlijke woningaanbiedingen uit. Dat vraagt in het begin wat tijd en doorzettingsvermogen, maar we gaan dat avontuur graag aan.

We laten op het forum zien wat woningzoekenden onderling kunnen betekenen voor elkaar en ontsluiten zo meer (woon)ruimte. Dat geeft meer mogelijkheden voor woningzoekenden en misschien kunnen we wel gelijkgestemden verzamelen die een nieuw project willen opstarten. Op het forum is daartoe al een oproep gedaan voor een seniorenproject , maar ook is er aangeboden om een deel van een woning te verhuren.

Wij nodigen woningzoekenden uit om op ons forum hun kennis in te zetten en zo anderen te helpen en daardoor hulp van anderen te ontvangen. Laten we stellen dat we op deze manier de Braziliaanse woningzoektocht in het Nederlandse systeem ook mogelijk maken. Met elkaar weten we meer! Op naar een vraaggestuurde woningmarkt.

Geen woning te vinden en toch leegstand?

Geen woning te vinden en toch leegstand?

De woningmarkt is erg overspannen. Het aanbodmodel van de woningmarkt werkt steeds moeizamer. Meer woningen bijbouwen is al sinds de 2e WO het credo. Zelden tot nooit werden de benodigde aantallen gehaald. Ook dit jaar wordt gevraagd om grote aantallen woningen. Er zijn tal van redenen dat we wederom het benodigde aantal woningen niet halen. Deze krapte lossen we niet morgen op. Maar er is gelijkertijd ook iets vreemd aan de hand. Er staat een enorme hoeveelheid m2 ruimte leeg. Zowel in de flink overspannen steden als Amsterdam en Utrecht, maar ook in de periferie.

Als ik ‘s ochtends vertrek naar mijn werk, zie ik dat veel woningen maar ten delen worden gebruikt. Sommige bewoners zijn op leeftijd, komen niet meer op zolder en op diverse kamers op de eerste verdieping. Daarnaast staan garages leeg of worden gebruikt als schuur. Onderweg kom ik leegstaande kantoren tegen, oude bedrijfsgebouwen, lege winkels en ander vastgoed dat (tijdelijk) leegstaat. Er zijn tal van redenen waarom deze ruimten niet worden gebruikt of niet gebruikt worden als woonruimte. Denk aan bestemmingsplannen die het gebruik blokkeren, eigenaren die het gebruik niet toestaan, of bewoners van te grote woningen, die geen nieuwe woning kunnen vinden. Ons systeem heeft ertoe geleid dat deze ruimten niet gebruikt worden. Toch denk ik dat er meer mogelijk is. Stel dat we deze leegstand morgen zouden kunnen inzetten en het systeem van de Nederlandse woningmarkt even vergeten. Een flink deel van de woningzoekenden zou hiermee nieuwe kansen krijgen op een woning. Floqz werkt graag mee in het beschikbaar krijgen van deze ruimten.

Heb jij ideeën over het benutten van leegstand vastgoed ten behoeve van woonruimte? Of heb jij ervaring met het delen van een woning, of herbestemmingsprojecten? Laat het ons weten op ons forum! Jouw ervaring helpt andere woningzoekenden.

 

Het beter benutten van bestaande woonruimte
Laten we starten met het beter benutten van bestaande woonruimte. Er zijn al diverse specifieke oplossingen bedacht om de beschikbare woonruimte beter te benutten en daar ook soms de sociale vruchten van te plukken. Denk aan studenten, die inwonen bij een hospita, verhuur van losse kamers en de opzet van woongroepen, die bepaalde functies delen. De leegstaande kamers worden zo verminderd en bestaande kamers worden zo beter gebruikt. Een mooi voorbeeld zijn friendscontracten. Met friendscontracten wordt het mogelijk om samen met vrienden een volwaardige woning te huren. Helaas staat niet elke verhuurder dat toe. In deze NOS bijdrage wordt hier meer over uitgelegd. Stel dat alle woningen, die half leeg staan, op deze manier worden gebruikt. Dan is een groot deel van de woningvraag opgelost.

Uiteraard zijn deze oplossingen niet voor iedere woningzoekende passend. Een oplossing om meer woningen op een goede manier te gebruiken is door de doorstroming te bevorderen. Als woningzoekenden kunnen doorstromen, dan zullen mensen ook in beter passende woningen terecht komen, niet te klein en niet te groot. Doorstroming bevorderen doen we bij Floqz met zogenaamde WoonEvents. Hierbij starten we vanuit jouw woonwens en proberen we die ook te verbinden aan een oplossing. Zie WoonEvents.

Soms is ook woningruil mogelijk. Er zijn facebookgroepen, specifiek hiervoor opgericht. Met woningruil wordt ook een poging gedaan om doorstroming te bevorderen. Persoonlijk heb ik hier geen ervaring mee in hoeverre dit ook effect heeft.

 

Het benutten van ander vastgoed als woonruimte
Op NPO 2 is een mooie serie gestart over het herbestemmen van allerlei leegstaand vastgoed, bekijk hier.  Soms worden er voorbeelden getoond, die leiden tot meer woningen. Dat zijn dan gelijk wel erg bijzondere woningen, want de herbestemming van gebouwen geeft unieke kaders, denk aan de constructie en de inpassing in de omgeving.

Voor woningzoekenden, die wat meer tijd hebben en het enthousiasme kunnen opbrengen, is een herbestemmingsproject een mooie oplossing. Er zijn dan 2 directe uitdagingen:

• vindt een pand dat herbestemd kan worden. Is de eigenaar bereid het te verkopen? Wil de gemeente meewerken aan herbestemming?

• Vindt gelijkgestemde woningzoekenden. Mogelijk kan ons forum hierin een rol spelen.

Daarnaast is het interessant om ook het blog “Geen woonruimte gevonden? Dan bouwen we toch zelf!” te lezen. Daar staan ook tal van tips en trucs in, als je collectief een project wil opstarten.

Mijn voorzichtige conclusie is dat als we de sluimerende potentie van leegstand vastgoed willen ontsluiten, het ook veel initiatief en actie van de woningzoekende vraagt. Tijd voor actie!

Heb jij ideeën over het benutten van leegstand vastgoed ten behoeve van woonruimte? Of heb jij ervaring met het delen van een woning, of herbestemmingsprojecten? Laat het ons weten op ons forum! Jouw ervaring helpt andere woningzoekenden.