Samen een woning zoeken en splitsen

Samen een woning zoeken en splitsen

De woningmarkt blijft een lastige aanbiedersmarkt. Tijdens het WoonEvent in Woerden bedachten woningzoekenden ook dat ze gezamenlijk een woning konden kopen en deze konden splitsen in verschillende woningen. Dat gaf nieuwe mogelijkheden, want ieder zocht afzonderlijk een moeilijk vindbare woning van minder dan €200.000,-. Nu gingen ze samenwerken. Andersoortige woningen werden interessant. Bijvoorbeeld grote, splitsbare woningen in het buitengebied.
Er zijn meer voorbeelden van deze oplossing om door splitsing aan een geschikte woning te komen. In dit blog beschrijf ik waar je zoal op moet letten, als je zelf een dergelijk avontuur wil ondernemen.

Afspraken maken
Als je een groep gelijkgestemden bij elkaar hebt, dan is het goed om een aantal onderwerpen met elkaar vooraf te bespreken:

  • Heeft iedereen dezelfde woonwensen? Denk daarbij met name aan het oppervlak van de gewenste woning en de locatie;
  • Wat kan en wil iedereen financieel bijdragen?
  • Wordt de splitsing van het gebouw volledig door een aannemer uitgevoerd, of worden er ook onderdelen zelf uitgevoerd?

Deze uitgangspunten zijn belangrijk bij het zoekproces en kunnen ook in een soort Intentieovereenkomst onderling worden vastgelegd.

Beleid, vergunningen en kadaster
Voordat je een geschikt gebouw gaat zoeken, is het belangrijk dat de lokale overheid een splitsing van een bestaand woongebouw toestaat. Neem daarom contact op met de gemeente, waarbinnen je gaat zoeken. Sommige gemeenten voeren streng beleid op woningsplitsingen. Zeker nu veel woningeigenaren in grote steden zelfstandig woningen splitsen en deze vervolgens verhuren tegen aanzienlijke prijzen, zijn gemeenten terughoudender. Is een splitsing mogelijk, dan kun je voor het aan te passen woongebouw een omgevingsvergunning aanvragen. Daarmee mag je bouwkundig de werkzaamheden verrichten en worden adressen gecreëerd.
Naast bouwkundig een gebouw splitsen, kun je ook het gebouw kadastraal splitsen. Daarmee ontstaan los verhandelbare woningen. Splits je de woningen niet kadastraal, dan is er sprake van 1 verhandelbaar object, waar je gezamenlijk eigenaar van bent. Het is ingewikkeld om hier financiering voor te krijgen. Zie ook het blog van de Hypotheker.

Op zoek gaan
Met deze achtergrond, kan een geschikt gebouw worden gezocht. Andere prijscategorieën op Funda worden opeens interessant om te bekijken, maar beperk je niet tot de woningen. Soms zijn andere gebouwen ook interessant. Gebouwen met andere functies ombouwen en splitsen kost meer tijd, geld en energie. Mogelijk is de aanschaf goedkoper, maar het is aanzienlijk ingewikkelder. Zo moet het bestemmingsplan in veel gevallen worden aangepast. Toch is het de moeite om het even te bekijken, want er zal maar een droomobject tussen zitten.. Andere zoekmogelijkheden zijn beschreven in dit blog.

Techniek
Lang niet alle gebouwen zijn te splitsen in meerdere woningen. Het vraagt om specialistische kennis van constructies, de bouwkundige mogelijkheden en installaties. Elke woning moet voldoen aan de regelgeving. Deze regelgeving is uitgewerkt in het bouwbesluit. Dat betekent bijvoorbeeld dat alle woningen buitenruimtes, badkamers, keukens en wc’s nodig hebben en brandveilig moeten zijn. Daarnaast moeten de woningen voldoen aan de wensen van de individuele, toekomstige eigenaren. Dat is behoorlijk lastig. Wat er technisch komt kijken bij een relatief simpele woningsplitsing laat deze YouTube film zien.

Proces/project begeleider
Zoals je bovenstaand al ziet, is het niet gemakkelijk om een gezamenlijk splitsingstraject te doorlopen. Een procesbegeleider, die ervaring heeft met projectontwikkeling kan uitkomst bieden. Iemand die vooral ook kennis heeft van het zoekproces, de regelgeving, bouwkundige mogelijkheden en de financiële consequenties. Op internet zijn diverse begeleiders te vinden.

Het belangrijkste: gelijkgestemden vinden
Ik begon het blog met een aanname. Ik ging er vanuit dat er reeds een groep gelijkgestemden gevonden is, maar dat is natuurlijk zelden het geval.
Daarom gaan we vraag- en aanbodadvertenties voortaan centraal op onze website een plek geven, evenals de zoekvraag van woningzoekenden. Voor de diepgang in de onderwerpen gebruiken wij nog steeds het forum. Een uitbreiding van de mogelijkheden dus, met een prachtige kans om woningzoekenden op een simpele manier onderling te verbinden, vanuit hun vraagadvertenties. Daarmee wordt het vinden van gelijkgestemden om een splitsingsavontuur mee op te starten simpeler.

Heb jij ook ervaringen met woningsplitsingen? Deel ze met andere woningzoekenden op ons forum!

Samen een wooninitiatief realiseren met eigen regie!

Samen een wooninitiatief realiseren met eigen regie!

De laatste tijd komen wij diverse inspirerende mensen tegen, die graag woningzoekenden vanuit de vraagstelling helpen en op zoek gaan naar woonoplossingen. Dit keer sprak ik Barbara – Anne Maiburg, eigenaresse van WOONLINK. Met WOONLINK informeert, ondersteunt en adviseert zij bij de realisatie van woonvraagstukken en wooninitiatieven. Barbara – Anne Maiburg is ook actief op het forum van Floqz. Onderstaand een korte kennismaking met Barbara – Anne en een aantal prachtig voorbeelden van wooninitiatieven.

Waarom ben je WOONLINK gestart?
Het is een recht dat mensen zelf kunnen bepalen waar en met wie ze wonen. Dat geldt voor iedereen met of zonder ondersteuningsvraag. In de praktijk kom ik veel mensen tegen die de wens hebben om samen met anderen een wooninitiatief op te zetten zoals ze zelf wensen! Elk wooninitiatief /woonvorm is anders.  De bewonerswensen, ondersteuningsvragen, locatie eisen en bouw verschilt elke keer weer.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de wooninitiatieven. De stappen in het proces naar realisatie komen overeen. Verwanten en toekomstige bewoners zetten zich meer dan 150% in om het initiatief te realiseren. Ze willen eigen regie houden en zelf bepalen wie de ondersteuning komt bieden. De initiatiefnemers streven naar een eigen thuis waar veiligheid, contact met buren en omgeving centraal staat.

Wanneer heb je WOONLINK opgericht?
WOONLINK is in 2016 opgericht, omdat door de transitie van de zorg in 2015 advies bij het realiseren van wooninitiatieven niet meer verstrekt kon worden door onafhankelijk clientondersteuners.
Toch zijn er heel veel (jong) volwassenen die ondersteuning nodig hebben en die een alternatief zoeken voor een woonplek in een instelling. Ook zijn er (jong) volwassenen die net te weinig of te veel ondersteuning nodig hebben, waardoor ze niet in een woonvorm van een zorgaanbieder kunnen wonen.

Hoe vind je als woningzoekende, een wooninitiatief?
Bent u benieuwd naar wooninitiatieven in de regio Utrecht? Er zijn drie prachtige wooninitiatieven die nog gerealiseerd zullen gaan worden. Stichting de Iris in Vianen, Stichting Mus in Leerdam en Stichting de Woongaard in Harmelen.
Woont u in Gelderland en bent u in de gemeente Lingewaard op zoek naar een bijzonder initiatief? Stichting Autinoom Wonen (in oprichting) is een ouderinitiatief dat zich tot doel stelt woonruimte te creëren voor (jong) volwassenen met een autisme spectrum stoornis, vanaf een normale begaafdheid, die ZELFSTANDIG willen wonen (met ondersteuning waar nodig). Voor deze groep (jong)volwassenen willen ze een woonomgeving creëren, midden in de maatschappij, maar met minimale externe prikkels. Dit willen ze doen door middel van Tiny Houses. Letterlijk ‘hele kleine huisjes’, dus je eigen plekje met je eigen voordeur, waar de prikkels uit de omgeving tot een minimum beperkt kunnen worden, er ondersteuning geboden kan worden waar nodig, en waar het gewoon erg leuk wonen is en je je thuis kunt voelen. Je eigen ‘Tiny Thuis’!
Op de initiatievenkaart van Nederland Zorgt voor elkaar en MEE Woonwinkel vindt u nog meer initiatieven.

Waarom is ondersteuning van wooninitiatieven zinvol?
Elke initiatiefnemer en groep heeft in het proces naar realisatie advies nodig. Het is bijvoorbeeld een uitdaging om met gemeenten, woningcorporaties en vastgoedpartijen om tafel te zitten en concrete afspraken te maken. Dan kan het fijn zijn als er een onafhankelijk adviseur aanwezig is. In het rapport van SCP wordt erkent dat ondersteuning in het proces een succesfactor is en facilitering vanuit de gemeente en overheid heel positief zou zijn.

Wat kan Floqz voor de wooninitiatieven betekenen?
Het is een uitkomst dat Floqz is opgericht. Floqz ziet voor haar een rol om contact tot stand te brengen tussen woningzoekenden onderling en aanbod, maar ook om inspiratie te bieden door te laten zien welke mogelijkheden er nog meer zijn. Op het forum heeft daardoor Mindset Wonen uit Nijmegen zich kenbaar kunnen maken. Mindset Wonen kan een voorbeeld zijn voor andere initiatiefnemers. Het bijzondere aan Mindset Wonen is dat het een initiatief is vanuit de bewoners zelf. Onderstaand een korte toelichting door de initiatiefnemer van Mindset Wonen:

Ik ben Nathalie Verstegen. Ik zie mezelf als een zelfstandige, ondernemende vrouw met humor en pit. Mijn leven is niet doorsnee. Door een fysieke beperking zit ik in een rolstoel en heb ik geen spraakvermogen. Ik communiceer door middel van een spraakcomputer en mijn mimiek. Op jonge leeftijd begon voor mij de ‘reis’ om een manier te vinden om dingen duidelijk te maken naar anderen en mijn leven vorm te geven zoals ik dat wil. Als ik naar mezelf kijk, wil ik een zo zelfstandig mogelijk leven leiden, ook al heb ik bij de uitvoer assistentie nodig. 

Ik denk dat het heel belangrijk is om regie over je leven te kunnen nemen, in welke vorm dan ook. Mijn ervaring is, dat er ook in de zorg voor mij, vaker vanuit gegaan wordt dat ik als ‘cliënt’ dingen niet kan, in plaats dat er van uit wordt gegaan dat ik de dingen wel kan. Fouten mag je maken, zo gaat dat nou eenmaal in het leven. Ik vind het heel belangrijk dat Mindset Wonen er komt, omdat het voor mij, en ik denk ook voor andere mensen, essentieel is dat ikzelf kan bepalen wie wel, en ook wie niet aan mijn lijf zit waar ik echt op kan vertrouwen, die me als gelijkwaardig mens behandelt en die de tijd neemt voor mij. In 2017 ben ik begonnen met het opzetten van Mindset Wonen en ik hoop dat er iets moois gecreëerd wordt! En hoe gaaf zou het zijn als je kunt zeggen dat je op een geweldige plek in Nijmegen woont en alles zelf regelt?

 

Hoe ben jij in contact gekomen met Mindset Wonen?
Nathalie heb ik op twitter leren kennen, omdat ze had geschreven dat ze een woonwens had. Het kenbaar maken van haar vraag gaf mij de prikkel om kennis te maken. Aan de bezoekers van Floqz wil ik het volgende zeggen; schroom niet en stel je woonvraag. Er kunnen hele mooie verbindingen plaats vinden.
Naast de kennismaking met Nathalie hebben er gesprekken plaats gevonden met de gemeente en woningbouwcorporatie Talis. Voor Mindset Wonen is het nu belangrijk om te vernemen of dat er mensen zijn die bij Mindset Wonen willen wonen en mee willen denken bij het realiseren van Mindset Wonen?
Zou u Mindset Wonen op sociale media willen volgen en kenbaar maken in uw netwerk?

Elke dag sta ik op om mijn werk voor WOONLINK uit te voeren, omdat Nathalie en vele anderen toch zelf mogen beslissen waar ze willen wonen, met wie en welke ondersteuning ze wensen. Dit wil je toch zelf ook. Ik heb respect voor alle projecten waar mensen samen een ideaal hebben en er meer dan 150% voor gaan. Toch een voorbeeld voor ons allemaal! Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Op ons forum ga ik graag met jullie in gesprek.

Geen woning te vinden en toch leegstand?

Geen woning te vinden en toch leegstand?

De woningmarkt is erg overspannen. Het aanbodmodel van de woningmarkt werkt steeds moeizamer. Meer woningen bijbouwen is al sinds de 2e WO het credo. Zelden tot nooit werden de benodigde aantallen gehaald. Ook dit jaar wordt gevraagd om grote aantallen woningen. Er zijn tal van redenen dat we wederom het benodigde aantal woningen niet halen. Deze krapte lossen we niet morgen op. Maar er is gelijkertijd ook iets vreemd aan de hand. Er staat een enorme hoeveelheid m2 ruimte leeg. Zowel in de flink overspannen steden als Amsterdam en Utrecht, maar ook in de periferie.

Als ik ‘s ochtends vertrek naar mijn werk, zie ik dat veel woningen maar ten delen worden gebruikt. Sommige bewoners zijn op leeftijd, komen niet meer op zolder en op diverse kamers op de eerste verdieping. Daarnaast staan garages leeg of worden gebruikt als schuur. Onderweg kom ik leegstaande kantoren tegen, oude bedrijfsgebouwen, lege winkels en ander vastgoed dat (tijdelijk) leegstaat. Er zijn tal van redenen waarom deze ruimten niet worden gebruikt of niet gebruikt worden als woonruimte. Denk aan bestemmingsplannen die het gebruik blokkeren, eigenaren die het gebruik niet toestaan, of bewoners van te grote woningen, die geen nieuwe woning kunnen vinden. Ons systeem heeft ertoe geleid dat deze ruimten niet gebruikt worden. Toch denk ik dat er meer mogelijk is. Stel dat we deze leegstand morgen zouden kunnen inzetten en het systeem van de Nederlandse woningmarkt even vergeten. Een flink deel van de woningzoekenden zou hiermee nieuwe kansen krijgen op een woning. Floqz werkt graag mee in het beschikbaar krijgen van deze ruimten.

Heb jij ideeën over het benutten van leegstand vastgoed ten behoeve van woonruimte? Of heb jij ervaring met het delen van een woning, of herbestemmingsprojecten? Laat het ons weten op ons forum! Jouw ervaring helpt andere woningzoekenden.

 

Het beter benutten van bestaande woonruimte
Laten we starten met het beter benutten van bestaande woonruimte. Er zijn al diverse specifieke oplossingen bedacht om de beschikbare woonruimte beter te benutten en daar ook soms de sociale vruchten van te plukken. Denk aan studenten, die inwonen bij een hospita, verhuur van losse kamers en de opzet van woongroepen, die bepaalde functies delen. De leegstaande kamers worden zo verminderd en bestaande kamers worden zo beter gebruikt. Een mooi voorbeeld zijn friendscontracten. Met friendscontracten wordt het mogelijk om samen met vrienden een volwaardige woning te huren. Helaas staat niet elke verhuurder dat toe. In deze NOS bijdrage wordt hier meer over uitgelegd. Stel dat alle woningen, die half leeg staan, op deze manier worden gebruikt. Dan is een groot deel van de woningvraag opgelost.

Uiteraard zijn deze oplossingen niet voor iedere woningzoekende passend. Een oplossing om meer woningen op een goede manier te gebruiken is door de doorstroming te bevorderen. Als woningzoekenden kunnen doorstromen, dan zullen mensen ook in beter passende woningen terecht komen, niet te klein en niet te groot. Doorstroming bevorderen doen we bij Floqz met zogenaamde WoonEvents. Hierbij starten we vanuit jouw woonwens en proberen we die ook te verbinden aan een oplossing. Zie WoonEvents.

Soms is ook woningruil mogelijk. Er zijn facebookgroepen, specifiek hiervoor opgericht. Met woningruil wordt ook een poging gedaan om doorstroming te bevorderen. Persoonlijk heb ik hier geen ervaring mee in hoeverre dit ook effect heeft.

 

Het benutten van ander vastgoed als woonruimte
Op NPO 2 is een mooie serie gestart over het herbestemmen van allerlei leegstaand vastgoed, bekijk hier.  Soms worden er voorbeelden getoond, die leiden tot meer woningen. Dat zijn dan gelijk wel erg bijzondere woningen, want de herbestemming van gebouwen geeft unieke kaders, denk aan de constructie en de inpassing in de omgeving.

Voor woningzoekenden, die wat meer tijd hebben en het enthousiasme kunnen opbrengen, is een herbestemmingsproject een mooie oplossing. Er zijn dan 2 directe uitdagingen:

• vindt een pand dat herbestemd kan worden. Is de eigenaar bereid het te verkopen? Wil de gemeente meewerken aan herbestemming?

• Vindt gelijkgestemde woningzoekenden. Mogelijk kan ons forum hierin een rol spelen.

Daarnaast is het interessant om ook het blog “Geen woonruimte gevonden? Dan bouwen we toch zelf!” te lezen. Daar staan ook tal van tips en trucs in, als je collectief een project wil opstarten.

Mijn voorzichtige conclusie is dat als we de sluimerende potentie van leegstand vastgoed willen ontsluiten, het ook veel initiatief en actie van de woningzoekende vraagt. Tijd voor actie!

Heb jij ideeën over het benutten van leegstand vastgoed ten behoeve van woonruimte? Of heb jij ervaring met het delen van een woning, of herbestemmingsprojecten? Laat het ons weten op ons forum! Jouw ervaring helpt andere woningzoekenden.

Een avontuurlijk huis, een Tiny house

Een avontuurlijk huis, een Tiny house

Als je een gemiddeld inkomen hebt, is het mogelijk om in groepsverband een eigen huis te bouwen. In een eerder blog had ik daar al wat meer over verteld. Het is ook mogelijk helemaal zelfstandig je huis te bouwen, maar dan moet je creatief zijn. De Tiny House movement is een beweging, waarbij mensen een klein, eigen huisje bouwen. In dit blog zoom ik daar wat verder op in en kun je bepalen of dit misschien een antwoord kan zijn op jouw woonvraag.

Tiny houses?
Tiny houses zijn kleine huisjes, die op een frame met wielen zijn geplaatst, zodat deze aan een auto kunnen worden gekoppeld en worden verplaatst. De Tiny house beweging is over gekomen uit de Verenigde Staten. Als een reactie op de economische crisis en als verlangen naar vrijheid, minimalisme en ontspullen, werden deze kleine huisjes (vaak niet groter dan 23 m2) gebouwd. Tiny houses zijn enigszins te vergelijken met caravans. Tiny houses zijn echter bedoeld om permanent te bewonen, ook in de winter. Het voordeel van deze opzet is dat Tiny houses in de Verenigde Staten niet onder de bouwregelgeving vallen en dat geeft veel ontwerpvrijheid. Vrijheid, die hard nodig is om alle woonfuncties een plek te geven, maar die het ook mogelijk maakt om geheel zelfvoorzienend te zijn. Dat betekent namelijk nogal wat. De aansluiting op water, riool en het gas- en electranet is afwezig. Technisch bestaan er oplossingen, zoals helofytenfilters, zonnepanelen, regenwater zuiveringsinstallaties en composttoiletten, maar die moeten wel een plek krijgen in het toch al kleine huisje.

Welke vragen en overwegingen heb jij bij Tiny houses en microwoningen? Op ons forum gaan wij graag met jou in gesprek.

De Tiny house in Nederland
In Nederland vallen Tiny houses wel onder de bouwregelgeving, maar geeft de crisis- en herstelwet ruimte om af te wijken van de bouwregelgeving, het bouwbesluit. Diverse steden geven ruimte aan de bouw en plaatsing van Tiny houses. Een mooi overzicht en prachtige voorbeelden van Tiny houses in Nederland zijn te vinden op tinyhousenederland.nl.

De meeste Tiny houses worden gebouwd door de bewoners zelf, maar er bestaan ook bouwbedrijven die deze huizen verkopen of leasen. Om een Tiny house zelf te bouwen heb je al snel €25.000,- nodig en handige handjes. Wil je een kant en klaar Tiny house leasen of kopen, dan stijgt de prijs al naar €50.000,-. Een Tiny house zal vooral opgebracht moeten worden met eigen geld, want hypotheken zijn (nog) niet te verkrijgen op een Tiny house.

Tiny Houses NieuwegeinMicrowoningen
De Tiny house beweging heeft ook zogeheten microwoningen meer aandacht gegeven. Microwoningen zijn woningen, die slechts 40 m2 groot zijn. Kleine woningen, die ook beantwoorden aan de trends van minimalisme en ontspullen.
De microwoningen verschillen van de Tiny houses doordat ze iets groter zijn en niet verplaatsbaar zijn. Vaak zijn het gewoon kleine appartementen.
Ook bij de microwoningen zijn er prachtige voorbeelden te vinden. Kijk maar eens naar dit filmpje. Deze woonruimte in een appartementengebouw in New York is zeer efficiënt ingericht. Ik schat in dat alle woonfuncties in dit filmpje zijn geplaatst in een ruimte van 25 m2.

Wonen in dergelijk kleine woningen wordt een avontuur. Aan de ene kant ben je bevrijd van veel onderhoud en heb je geen ruimte voor veel spullen. Aan de andere kant worden ruimten multifunctioneel en dat vraagt ook om op te blijven ruimen en ruimtes continu aan te passen aan andere woonfuncties. Zoals architect Rietveld destijds al zei: wonen is een werkwoord. In het Schröderhuis in Utrecht heeft hij deze visie toegepast. Inspirerend als je geïnteresseerd bent in een microwoningen en Tiny houses.

Welke vragen en overwegingen heb jij bij Tiny houses en microwoningen? Op ons forum gaan wij graag met jou in gesprek.

Geen woonruimte gevonden? Dan bouwen we toch zelf!

Geen woonruimte gevonden? Dan bouwen we toch zelf!

Het klinkt misschien wat vreemd en on-Nederlands, maar ook in Nederland is het mogelijk zelf het initiatief te nemen en je eigen woonruimte te (laten) bouwen. Ook als je portemonnee minder goed gevuld is. Het is niet nodig de kant en klare nieuwbouwwoningen van ontwikkelaars te kopen.

Zelf je huis bouwen, de overheid is gewillig
Even terug naar de nota mensen, wensen, wonen van voormalige minister Johan Remkes. Daarin stond het streven dat 30% van de nieuwe woningen gerealiseerd/opgestart worden door de bewoners zelf. Denk aan mensen, die zelf hun huis gaan bouwen, of op een kavel laten bouwen, of groepen mensen die gezamenlijk een woongebouw (laten) realiseren, ook wel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap genoemd (CPO). Deze laatste groep is vooral interessant voor mensen met een middeninkomen.
De 30% is (nog) niet gehaald. Veel projecten worden gewoon bedacht door projectontwikkelaars en vervolgens aangeboden aan bewoners.
Gemeenten werken echter graag mee aan het ontwikkelen van zelfbouwprojecten en stellen soms know-how, gronden of procesbegeleiders ter beschikking. Ook, of zelfs juist, voor mensen met een kleine portemonnee. Daar ligt namelijk een veel grotere uitdaging.

Praat mee over dit onderwerp op ons Floqz Forum

Een paar mooie voorbeelden
Voor dit blog ben ik gaan kijken bij het project ‘De Kersentuin’ in Utrecht, Leidsche Rijn. Dit project wordt gezien als het grootste collectieve zelfbouw project in Nederland. Ik was verrast door de leuke en mooie creaties. De Kersentuin bestaat uit een aantal verschillende type woningen, die erg duurzaam zijn gebouwd. Het initiatief lag bij een grote groep zelfbouwers, die zich hadden verenigd en zo de opdracht definieerden en het project liet realiseren. Ik denk dat de levendigheid, de grote variatie aan woningen en de bijzondere inrichting van de openbare ruimte niet door projectontwikkelaars bedacht kon worden.
Een ander voorbeeld is het project ‘Oranjehof’ in Langbroek, georganiseerd door KUUB. De aankomende bewoners zijn al in de ontwerpfase betrokken en hebben maximale invloed gehad om de woningen naar eigen inzicht te ontwerpen, binnen de stedenbouwkundige richtlijnen.

Geïnteresseerd, maar hoe te starten?
Je kunt natuurlijk zelf naar jouw gemeente afstappen, maar met een groep gelijkgestemden sta je sterker. Probleem blijft dat je gelijkgestemden wel moet kunnen vinden. Ons forum kan daar een rol in spelen. Dus heb je de wens zelf een zelfbouwproject met gelijkgestemden te starten, maak dat dan bekend op ons forum.

Let wel op
Een zelfbouw-project starten betekent vaak een lang traject, van enkele jaren. Ook treedt je in de wereld van de projectontwikkeling met alle regels, uitdagingen en belemmeringen die daarbij horen. Het is sterk aan te bevelen om als groep jezelf te laten ondersteunen door een procesbegeleider. Bedrijven als de Regie of Bouwen in eigen beheer (BIEB) zijn prima in staat om bewonersgroepen te begeleiden. Een aanrader, want het kost je enorm veel kennis en vaardigheden om dit zelf te doen en je gaat al een hectische periode in van verhuizen en veranderen. Laat je dus ondersteunen, als je geen ervaring hebt.

Voor wie is zelfbouw geschikt?
Zelf bouwen is een oplossing, ook voor mensen met een middeninkomen, die:

  • Geen urgent woonvraagstuk hebben, en dus tijd hebben;
  • Houden van het avontuur dat een dergelijk project met zich meebrengt;
  • Een op maat gesneden woning willen hebben;
  • Het leuk vinden om een project met anderen op te starten.

En financieel?
Ik geloof erin dat zelfbouw een aanzienlijke besparing kan realiseren op de ontwikkelkosten en met een collectief geloof ik erin dat woningen te realiseren zijn (eengezinswoningen of woongebouwen) tegen koopprijzen die voor middeninkomens op te brengen zijn. Het plan Oranjehof in Langbroek leverde koopprijzen op tussen de €200.000,- en €250.000,-. Al bij al een prima alternatief voor mensen met een middeninkomen.

Heb jij ervaring met zelfbouw? Of zou je een project willen opstarten en zoek je gelijkgestemden? Op ons forum bieden wij alle gelegenheid om verder te spreken over dit onderwerp.