Een sociale huurwoning, iets voor jou? (Deel 2)

door | Starters, Doorstromers, Senioren | 0 Reacties

Veel woningzoekenden hebben interesse in een sociale huurwoning. Maar hoe werkt dat? Welke regels gelden er en op welke manier kun je aan een sociale huurwoning komen? Deze vragen komen wij regelmatig tegen op de WoonEvents. We hebben dit blog opgesteld om woningzoekenden een beetje wegwijs te maken in het doolhof van de sociale huursector. Dat doen we in 2 delen. In deel 1 geven we aan hoe u aan een sociale huurwoning kunt komen. In deel 2 behandelen we de mogelijkheid om huurtoeslag en urgentie te verkrijgen en wat u moet weten van de servicekosten. Naast de huur een belangrijke kostencomponent.

Huurtoeslag

Huurt u momenteel een woning of gaat u een woning huren? Zorg dan altijd dat u checkt of u recht heeft op huurtoeslag. De Belastingdienst keert deze toeslag uit. De huurtoeslag is bedoeld om een bijdrage te leveren aan uw maandelijkse huurkosten. 

Wanneer heeft u recht op huurtoeslag?

Of u recht heeft op huurtoeslag is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en leeftijd. Het is belangrijk dat uw huur niet hoger is dan €752,33, de grens van de sociale huur. Daarnaast wordt er ook gekeken of u werkelijk een zelfstandige woonruimte huurt. Een zelfstandige ruimte kenmerkt zich door het hebben van een eigen toegangsdeur die op slot kan, een wc en een keuken. Bij het aanvragen van huurtoeslag zal de Belastingdienst vragen naar het inkomen en vermogen van u, uw toeslagpartner en de medebewoners.

Hoe hoog uw inkomen mag zijn, wordt bepaald door de huur, leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. Daarnaast is het belangrijk dat u en iedere bewoner op 1 januari 2021 maximaal €31.340,- aan vermogen mogen hebben per persoon. Partners mogen dus samen maximaal €62.680 aan vermogen hebben. Tot slot is het belangrijk dat u en de medebewoners 18 jaar of ouder zijn, legaal in Nederland wonen, ingeschreven staan bij de gemeente op het woonadres en tot slot is het uiteraard belangrijk dat er huur wordt betaald voor de woning waarvoor een huurcontract is getekend.

Maak een proefberekening
Denkt u in aanmerking te komen voor huurtoeslag? Maak de proefberekening op de website van de Belastingdienst om het zeker te weten!  Proefberekening toeslagen (belastingdienst.nl)

Aanvragen huurtoeslag

Voor het aanvragen van huurtoeslag is het verstandig om een huurspecificatie op te vragen bij uw verhuurder. Een huurspecificatie is een specificatie waarop staat wat de kale huur en de servicekosten per maand zijn. De kale huur is de huur zonder de servicekosten. Het is belangrijk om bij de aanvraag het bedrag van de kale huur af te ronden op hele euro’s. Is uw kale huur €639,90? Rond dan af naar €640,-

Deze gegevens zijn nodig om de aanvraag volledig in te vullen. De huurtoeslag kunt u online aanvragen op de website van de Belastingdienst: ‘Mijn toeslagen’. U heeft daardoor een DigiD nodig. Hiermee kunt u inloggen en uw aanvraag digitaal indienen.

DigiD aanvragen
Bent u niet in het bezit van DigiD? Zorg dan dat u eerst DigiD aanvraagt op: DigiD: Aanvragen | Persoonsgegevens

Servicekosten

Op de huurspecificatie is ook te zien hoeveel u per maand aan servicekosten betaalt. Houd er rekening mee dat niet alle servicekosten meegenomen hoeven te worden bij het aanvragen van huurtoeslag. De onderstaande kosten moeten meegenomen worden:

  • Kosten voor dienst- en recreatieruimten
  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
  • Kosten voor de diensten van een huismeester, flatwacht, buurtconciërge en of wijkbeheerder
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten

Per rubriek mag maximaal €12,- opgegeven worden. In totaal mag er dus maximaal €48,- aan servicekosten worden opgegeven bij de aanvraag voor huurtoeslag.

Urgentie

De meeste gemeenten in Nederland hebben een huisvestingsverordening. Daarin kunnen gemeenten aangeven welke regels er gelden bij het verdelen van de sociale huurwoningen. In de verordening kunnen de gemeenten verschillende groepen aanwijzen die met behulp van urgentie voorrang kunnen krijgen. Dit noemt men ook wel een urgentieregeling. Het is in deze tijd erg lastig om snel aan een woning te komen, dus niet iedereen kan zomaar een urgentieverklaring krijgen. Een urgentieverklaring kan bijvoorbeeld worden uitgegeven als er sprake is van een noodsituatie en spoedeisend belang.

Houd er rekening mee dat niet alle gemeenten een huisvestigingsverordening met een urgentieregeling hebben en dat indien zij wel een dergelijke urgentieregeling hebben, de regels sterk kunnen verschillen met andere gemeenten. Bent u benieuwd of uw gemeente een huisvestingsverordening heeft? En of zij een urgentieregeling hebben? Neem dan contact op met uw eigen gemeente.

Woningcorporatie
Check de website van de woningcorporatie in uw regio! Vaak wordt hier ook vermeld wat de urgentieregels zijn in de gemeente waar de woningcorporatie actief is.

Huisvestigingswet

Als uw gemeente een huisvestingsverordening heeft met een urgentieregeling erin opgenomen, dan moeten zij zich houden aan de Huisvestingswet. Volgens de Huisvestingswet hebben onderstaande groepen recht op een urgentieverklaring:
– Personen die in een tijdelijke opvang (bijvoorbeeld een Blijf-van-mijn-lijfhuis) wonen door ernstige relatieproblemen of geweld.
– Personen die mantelzorg krijgen of verlenen.

Heeft uw gemeente geen urgentieregeling? Dan zijn ze niet verplicht om bovenstaande groepen voorrang te geven.

Praat mee over dit onderwerp op het Floqz Forum

Heb jij naar aanleiding van deze blog serie opmerkingen, aanvullende ideeën of ervaringen? Reageer dan via ons forum!

Hoe wil jij wonen?

Floqz verbindt jouw woonvraag met aanbod, inspiratie en gelijkgestemden. Door een zoekadvertentie te plaatsen word je vindbaar voor aanbieders.

Share This