Floqz | Advies

Floqz inspireert en verbindt woningzoekenden! Dat doen wij al jaren met veel enthousiasme, aansprekende ervaringen en een groeiend netwerk en dat zetten we voort!

Onder de noemer Floqz | Advies stellen wij onze ervaring, expertise en talenten ook voor u beschikbaar. Ons ervaren team beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van visieontwikkeling, innovatietrajecten, procesbegeleiding en projectmanagement in relatie tot woningmarkt gerelateerde vraagstukken.

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

 1. Rondom het thema ontdekken:
  – het ontdekken van de lokale woonvraag door in contact met woningzoekenden te treden. De WoonEvents zetten we hier graag bij in;
  – de potentie van een (herontwikkelings)locatie inzichtelijk maken door middel van de participatie met woningzoekenden te begeleiden;
  – het organiseren en begeleiden van stakeholdersessies, verzorgen van workshops en inspiratiesessies die betrekking hebben op woningmarktgerelateerde onderwerpen.
 2. Rondom het thema beschrijven:
  – het mede ontwikkelen van woonvisies van gemeenten en strategisch voorraadbeleid van corporaties;
  – het realiseren van verhuistreintjes met verhuiscoaches, door woonvragen te laten beschrijven door woningzoekenden.
 3. Rondom het thema uitvoeren:
  – projectmanagement van woningmarkt gerelateerde projecten;
  – (strategische) adviestrajecten gericht op procesverbetering en innovatie op de woningmarkt;
  – het begeleiden van bewonersinitiatieven (zoals CPO);
  – het verzamelen van passende woonprofielen ten behoeven van (nieuwbouw) projecten en het begeleiden van deze toekomstige bewoners in het (nieuwbouw)project, waardoor de input van bewoners kan worden meegenomen in de projectontwikkeling en daarmee maximale waarde wordt gegenereerd.

In alle bovenstaande voorbeelden maken we gebruik van onze visie op de woningmarkt, de thema’s ontdekken, beschrijven en uitvoeren en de producten die wij daarop ontwikkeld hebben.

Bent u op zoek naar professionele ondersteuning of raakt u graag geïnspireerd door mogelijke kansen voor uw organisatie? Dan gaan wij graag het gesprek met u aan!
Neem dan contact op met Sander Bos (06-50622224) of Adri Hofenk (06-22919326), of via mail: info@floqz.nl.”