Tijdens het WoonEvent in Amersfoort zijn diverse woon-ideeën geopperd door woningzoekenden. Deze ideeën noemen we Floqz | Ideas.
Een groep senioren opperden het idee om een gezamenlijk woongebouw te realiseren. Dit idee kende 15 volgers. Het gaat erom ook veel samen op te trekken. Dat kom terug in de wens coöperatief de woonvoorziening te realiseren, maar ook te onderhouden.
Diversiteit in bewoners (ook in leeftijd) is gewenst. Een combinatie met andere groepen, zoals starters is ook overwogen.

Concreet is gesteld dat er gemeenschappelijke ruimten in moeten worden opgenomen voor ontmoeting en ondersteuning. De projecten knarrenhof worden genoemd als voorbeeld. Op maandagavond 9 maart van 19:00-20:00 gaan we deze Floqz | Ideas verder onderzoeken, definiëren en vormgeven in Wijkcentrum het Klokhuis aan de Weberstraat 2 in Amersfoort. Er is plek voor 15 personen. Bezoekers van het WoonEvent die hebben aangegeven dit Floqz | Ideas te willen volgen krijgen een uitnodiging en hebben voorrang. Was je hier niet bij aanwezig, maar ben je wel geïnteresseerd en wil je aansluiten? Reageer dan op dit Floqz | Ideas.