Ouderenhuisvesting voor huishoudens met een middeninkomen

door | Senioren | 0 Reacties

Het is duidelijk dat het beter gaat met Nederland. De economie groeit en de meeste groepen huishoudens gaan er op vooruit. Dat is goed nieuws. Er worden, met name door particuliere ontwikkelaars, weer veel nieuwe woningen gebouwd en in de steden neemt het aantal sociale (huur)woningen af. Het blijkt echter dat de bouw van deze woningen niet altijd goed is afgestemd op de behoefte op de langere termijn. Dat is nodig, omdat woningen er minimaal 100 jaar blijven staan en de behoefte goed in beeld kan worden gebracht. Zo voorkom je onnodige kapitaalvernietiging op termijn.
Praat mee over dit onderwerp op ons Floqz Forum
Bouwen we de goede woningen?
floqzblog
Het verbaast mij elke keer als je verkiezingsprogramma’s of regeerakkoorden leest. Er moet gezorgd worden voor meer, goede en passende ouderenhuisvesting, zeker nu de “ouderwetse” verzorgingshuizen langzaam maar zeker (moeten) verdwijnen.
Wat dan altijd opvalt bij deze discussies is dat alle ouderen over een kam worden geschoren. In het algemeen wordt met deze ouderenhuisvesting de goedkopere (sociale) huisvesting bedoeld. Dat is niet juist. Steeds meer ouderen krijgen een beter pensioen of hebben een (grotendeels afgeloste) koopwoning in hun bezit. In het algemeen mogen we deze huishoudens kenmerken als huishoudens met een middeninkomen (van ca. € 36.000 tot ca. € 45.000). Zij willen in de stad/buurt waar zij wonen graag een nieuwe stap in hun wooncarrière maken. De zoekvraag van deze mensen is vaak een leuk appartement (leuk = minimaal 3 kamers en aardig balkon) of een kleine  gelijkvloerse woning (soort patiowoning). En juist deze woningen worden nauwelijks gebouwd of gerealiseerd middels renovaties. Er worden of dure woningen gebouwd met een vraaghuur die begint bij € 1.000, of er worden (te) grote woningen gebouwd.

Keuzevrijheid ?
Deze doelgroep wil graag wat te kiezen hebben. Het gaat hen niet primair om meer ruimte, maar wel om een bij hen passende woning die niet te duur is. Zij willen naast prettig wonen ook graag nog tijd en geld overhouden om leuke dingen in hun vrije tijd te doen.
Gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en particulieren moeten meer ruimte geven en krijgen om aan deze woonwens te voldoen. Dit kan op een aantal manieren:

  • Kleiner bouwen in nieuwbouwlocaties, waardoor de koop- of huurprijs binnen de perken blijft
  • Meer ruimte geven om, bv. door collectieve zelfbouw te realiseren
  • Bij de verbouwing van verouderde kantoorpanden of verzorgingshuizen expliciet ook voor deze doelgroep woningen ontwikkelen.
  • Geschikte (veelal te grote) sociale huurwoningen verkopen aan ouderen en met dat geld weer geschikte sociale woningen voor anderen terugbrengen.

Tenslotte
Ik geloof overigens niet in ontwikkeling van alternatieven voor de huishoudens van ouderen met middeninkomens alleen. Wij zijn absoluut niet gebaat bij afgeschermde gebieden/gebouwen uitsluitend voor deze doelgroep.  In Nederland hebben wij, corporaties voorop, decennialang ingezet om tot gemixte buurten, wijken en complexen te komen. Dat moet zo blijven!
Mijn tip voor de oudere woningzoekende: neem niet te snel genoegen met standaardoplossingen en dring er (georganiseerd) bij partijen op aan om creatief mee te denken. Voor hen wordt u een steeds belangrijker doelgroep!

Henk Gravesteijn

Maatwerk om dit voor elkaar te krijgen blijft natuurlijk nodig! Ik geef hier graag invulling aan samen met u en de betrokken belanghouders bij dit, uitdagend blijvende, beleidsveld. Op ons forum ga ik graag met u in gesprek over ouderenhuisvesting.

Blogs

Hoe wil jij wonen?

Floqz verbindt jouw woonvraag met aanbod, inspiratie en gelijkgestemden. Door een zoekadvertentie te plaatsen word je vindbaar voor aanbieders.

Share This