Samen een wooninitiatief realiseren met eigen regie!

door | Starters | 1 reactie

De laatste tijd komen wij diverse inspirerende mensen tegen, die graag woningzoekenden vanuit de vraagstelling helpen en op zoek gaan naar woonoplossingen. Dit keer sprak ik Barbara – Anne Maiburg, eigenaresse van WOONLINK. Met WOONLINK informeert, ondersteunt en adviseert zij bij de realisatie van woonvraagstukken en wooninitiatieven. Barbara – Anne Maiburg is ook actief op het forum van Floqz. Onderstaand een korte kennismaking met Barbara – Anne en een aantal prachtig voorbeelden van wooninitiatieven.

Waarom ben je WOONLINK gestart?
Het is een recht dat mensen zelf kunnen bepalen waar en met wie ze wonen. Dat geldt voor iedereen met of zonder ondersteuningsvraag. In de praktijk kom ik veel mensen tegen die de wens hebben om samen met anderen een wooninitiatief op te zetten zoals ze zelf wensen! Elk wooninitiatief /woonvorm is anders.  De bewonerswensen, ondersteuningsvragen, locatie eisen en bouw verschilt elke keer weer.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen de wooninitiatieven. De stappen in het proces naar realisatie komen overeen. Verwanten en toekomstige bewoners zetten zich meer dan 150% in om het initiatief te realiseren. Ze willen eigen regie houden en zelf bepalen wie de ondersteuning komt bieden. De initiatiefnemers streven naar een eigen thuis waar veiligheid, contact met buren en omgeving centraal staat.

Wanneer heb je WOONLINK opgericht?
WOONLINK is in 2016 opgericht, omdat door de transitie van de zorg in 2015 advies bij het realiseren van wooninitiatieven niet meer verstrekt kon worden door onafhankelijk clientondersteuners.
Toch zijn er heel veel (jong) volwassenen die ondersteuning nodig hebben en die een alternatief zoeken voor een woonplek in een instelling. Ook zijn er (jong) volwassenen die net te weinig of te veel ondersteuning nodig hebben, waardoor ze niet in een woonvorm van een zorgaanbieder kunnen wonen.

Hoe vind je als woningzoekende, een wooninitiatief?
Bent u benieuwd naar wooninitiatieven in de regio Utrecht? Er zijn drie prachtige wooninitiatieven die nog gerealiseerd zullen gaan worden. Stichting de Iris in Vianen, Stichting Mus in Leerdam en Stichting de Woongaard in Harmelen.
Woont u in Gelderland en bent u in de gemeente Lingewaard op zoek naar een bijzonder initiatief? Stichting Autinoom Wonen (in oprichting) is een ouderinitiatief dat zich tot doel stelt woonruimte te creëren voor (jong) volwassenen met een autisme spectrum stoornis, vanaf een normale begaafdheid, die ZELFSTANDIG willen wonen (met ondersteuning waar nodig). Voor deze groep (jong)volwassenen willen ze een woonomgeving creëren, midden in de maatschappij, maar met minimale externe prikkels. Dit willen ze doen door middel van Tiny Houses. Letterlijk ‘hele kleine huisjes’, dus je eigen plekje met je eigen voordeur, waar de prikkels uit de omgeving tot een minimum beperkt kunnen worden, er ondersteuning geboden kan worden waar nodig, en waar het gewoon erg leuk wonen is en je je thuis kunt voelen. Je eigen ‘Tiny Thuis’!
Op de initiatievenkaart van Nederland Zorgt voor elkaar en MEE Woonwinkel vindt u nog meer initiatieven.

Waarom is ondersteuning van wooninitiatieven zinvol?
Elke initiatiefnemer en groep heeft in het proces naar realisatie advies nodig. Het is bijvoorbeeld een uitdaging om met gemeenten, woningcorporaties en vastgoedpartijen om tafel te zitten en concrete afspraken te maken. Dan kan het fijn zijn als er een onafhankelijk adviseur aanwezig is. In het rapport van SCP wordt erkent dat ondersteuning in het proces een succesfactor is en facilitering vanuit de gemeente en overheid heel positief zou zijn.

Wat kan Floqz voor de wooninitiatieven betekenen?
Het is een uitkomst dat Floqz is opgericht. Floqz ziet voor haar een rol om contact tot stand te brengen tussen woningzoekenden onderling en aanbod, maar ook om inspiratie te bieden door te laten zien welke mogelijkheden er nog meer zijn. Op het forum heeft daardoor Mindset Wonen uit Nijmegen zich kenbaar kunnen maken. Mindset Wonen kan een voorbeeld zijn voor andere initiatiefnemers. Het bijzondere aan Mindset Wonen is dat het een initiatief is vanuit de bewoners zelf. Onderstaand een korte toelichting door de initiatiefnemer van Mindset Wonen:

Ik ben Nathalie Verstegen. Ik zie mezelf als een zelfstandige, ondernemende vrouw met humor en pit. Mijn leven is niet doorsnee. Door een fysieke beperking zit ik in een rolstoel en heb ik geen spraakvermogen. Ik communiceer door middel van een spraakcomputer en mijn mimiek. Op jonge leeftijd begon voor mij de ‘reis’ om een manier te vinden om dingen duidelijk te maken naar anderen en mijn leven vorm te geven zoals ik dat wil. Als ik naar mezelf kijk, wil ik een zo zelfstandig mogelijk leven leiden, ook al heb ik bij de uitvoer assistentie nodig. 

Ik denk dat het heel belangrijk is om regie over je leven te kunnen nemen, in welke vorm dan ook. Mijn ervaring is, dat er ook in de zorg voor mij, vaker vanuit gegaan wordt dat ik als ‘cliënt’ dingen niet kan, in plaats dat er van uit wordt gegaan dat ik de dingen wel kan. Fouten mag je maken, zo gaat dat nou eenmaal in het leven. Ik vind het heel belangrijk dat Mindset Wonen er komt, omdat het voor mij, en ik denk ook voor andere mensen, essentieel is dat ikzelf kan bepalen wie wel, en ook wie niet aan mijn lijf zit waar ik echt op kan vertrouwen, die me als gelijkwaardig mens behandelt en die de tijd neemt voor mij. In 2017 ben ik begonnen met het opzetten van Mindset Wonen en ik hoop dat er iets moois gecreëerd wordt! En hoe gaaf zou het zijn als je kunt zeggen dat je op een geweldige plek in Nijmegen woont en alles zelf regelt?

 

Hoe ben jij in contact gekomen met Mindset Wonen?
Nathalie heb ik op twitter leren kennen, omdat ze had geschreven dat ze een woonwens had. Het kenbaar maken van haar vraag gaf mij de prikkel om kennis te maken. Aan de bezoekers van Floqz wil ik het volgende zeggen; schroom niet en stel je woonvraag. Er kunnen hele mooie verbindingen plaats vinden.
Naast de kennismaking met Nathalie hebben er gesprekken plaats gevonden met de gemeente en woningbouwcorporatie Talis. Voor Mindset Wonen is het nu belangrijk om te vernemen of dat er mensen zijn die bij Mindset Wonen willen wonen en mee willen denken bij het realiseren van Mindset Wonen?
Zou u Mindset Wonen op sociale media willen volgen en kenbaar maken in uw netwerk?

Elke dag sta ik op om mijn werk voor WOONLINK uit te voeren, omdat Nathalie en vele anderen toch zelf mogen beslissen waar ze willen wonen, met wie en welke ondersteuning ze wensen. Dit wil je toch zelf ook. Ik heb respect voor alle projecten waar mensen samen een ideaal hebben en er meer dan 150% voor gaan. Toch een voorbeeld voor ons allemaal! Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Op ons forum ga ik graag met jullie in gesprek.

Blogs

Hoe wil jij wonen?

Floqz verbindt jouw woonvraag met aanbod, inspiratie en gelijkgestemden. Door een zoekadvertentie te plaatsen word je vindbaar voor aanbieders.

Share This