De woningmarkt is overspannen. De prijzen van woningen schieten omhoog en zijn - zeker in de Randstad - hoger dan voor de economische crisis. Dat geeft problemen. Lang niet alle mensen kunnen nog mee in deze woningmarkt. Bijvoorbeeld als je inkomen iets te hoog is en...