De verkiezingen beïnvloeden deels jouw kans op woonruimte

door | Starters, Doorstromers, Senioren | 0 Reacties

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De lokale woningmarkt wordt uitvoerig besproken in de media. Bijna alle partijen hebben plannen met de woningmarkt, maar wat kunnen ze eigenlijk betekenen voor jouw kansen op woonruimte?

Nationaal woonbeleid
De grote problemen op de woningmarkt zijn een gevolg van het volkshuisvestelijke systeem van Nederland. Onderdeel hiervan zijn bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, de opgelegde hypotheekregels en de woningwet met daarin de (on)mogelijkheden voor woningbouwcorporaties. Dit systeem verandert niet door op 21 maart een stem uit te brengen. Het zijn immers lokale verkiezingen.

Lokaal woonbeleid
Lokaal wordt binnen het systeem beleid gevoerd en dat heeft enige invloed op de kansen die jij hebt op woonruimte. Zo kunnen gemeenten in grote mate zelf bepalen waar woningen gebouwd worden en welke soort woningen er gebouwd worden, maar hebben gemeenten ook een kleine invloed op de verdeling van woningen en de betaalbaarheid. Dit zie je terug in de woonvisie of woonnota van een gemeente. Hierbij wordt niet alleen met de lokale woningzoekenden rekening gehouden, maar ook met de woonbehoefte uit de regio. Woningzoekenden zoeken namelijk vaak regionaal.

Achter een woonvisie zit een politieke visie. In de verkiezingsprogramma’s lees je feitelijk al een soort mini-woonvisie.

Bijbouwen, ook voor mensen met een middeninkomen
Als ik enkele verkiezingsprogramma’s doorlees, dan kan ik daar goed de achterban uit afleiden. Zo bouwt de SP graag in de sociale sector en de VVD bouwt het liefst in de hogere segmenten. Opvallend is dat bijbouwen het voornaamste is dat partijen lokaal kunnen bedenken. Daarbij willen veel partijen aanzienlijke hoeveelheden woningen gaan bouwen voor mensen met een middeninkomen. Ik vraag mij af of dat gaat lukken. De markt (beleggers, ontwikkelaars, aannemers) pakken dit nu te weinig op, want zij rekenen met een marktconform rendement en kennen bijvoorbeeld hogere grondkosten, dan woningbouwcorporaties. Woningbouwcorporaties mogen daarentegen niet of nauwelijks bouwen voor mensen met een middeninkomen. Hoe gaan we dit probleem lokaal oplossen?

Niet alleen bijbouwen!
Naast voldoende nieuwe woningen, kennen mensen met een middeninkomen ook andere problemen op de woningmarkt. Zo hebben oudere mensen met een middeninkomen vaak lage woonlasten omdat ze de hypotheek afbetaald hebben of al jaren in een sociale huurwoning wonen met een erg lage huur. Starters met een middeninkomen kunnen soms geen hypotheek krijgen en zijn aangewezen op startersleningen, waar ze lang niet altijd op kunnen rekenen. Gescheiden stellen blijven noodgedwongen langer bij elkaar wonen, omdat er geen tijdelijke opvang is voor één van hen.

Er is dus veel meer nodig om de mensen met een middeninkomen te helpen op de woningmarkt, dan enkel bijbouwen. De verkiezingsprogramma’s, die ik gelezen heb, hebben daar helaas nauwelijks aandacht voor.

Benieuwd welke plannen de lokale partijen bij jou hebben met de woningmarkt en hoe ze de mensen met een middeninkomen willen helpen? Onderstaand heb ik twee kieswijzers geplaatst waar veel gemeenten aan meedoen en waar de woningmarkt onderdeel van uitmaakt.

https://stemwijzer.nl
https://www.gemeentekieswijzer.nl

Op ons forum ga ik graag in discussie over de maatregelen die lokale partijen voorstellen om mensen met een middeninkomen te helpen aan woonruimte. Hebben de voorgestelde maatregelen zin?

Blogs

Hoe wil jij wonen?

Floqz verbindt jouw woonvraag met aanbod, inspiratie en gelijkgestemden. Door een zoekadvertentie te plaatsen word je vindbaar voor aanbieders.

Share This