Visie

Voor iedereen de gewenste woonplek!

Voor iedereen de gewenste woonplek

Floqz wil iedere woningzoekende helpen aan een goede woonoplossing. Zou het niet prachtig zijn als we weer kunnen dromen, zelf kunnen bepalen hoe we willen wonen? Dat is lastig in de huidige woningmarkt, maar niet onmogelijk. Om dit te bereiken moeten we het wel anders aanpakken!

Floqz ziet geen woningtekort, wij geloven dat er een slechte match is tussen vraag en aanbod. In het woud van woningaanbieders is het voor woningzoekenden onbegonnen werk om alle beschikbare woningen te vinden. Beperkingen zoals toewijzingsregels en inkomenseisen maakt de zoektocht extra complex en het ontbreekt aan een belangeloze plek waar zij hun woonvraagstukken kunnen bespreken met professionals en andere woningzoekenden.

De huidige woningmarkt wordt gedomineerd door de aanbieders, zoals projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, maar ook overheden. Woonwensen van al die verschillende woningzoekenden worden samengevat in een woningmarktonderzoek en dat leidt over een aantal jaar tot het wederom bijbouwen van standaard woningen in diverse segmenten. De afstand tot de individuele woningzoekende is groot. Deze praktijk willen wij veranderen. Hier gaan we verandering in brengen!

Woningzoekende, stel dat jij aan het stuur staat. Wat zou je dan (ver)bouwen? Hoe zou je dan wonen? Waar droom je van, zonder gehinderd te worden door regelgeving of beperkende kaders? Worden al die leegstaande gebouwen dan anders gebruikt? Staan ze dan nog wel leeg? Is bijbouwen dan nog nodig, of gebruiken we bestaande ruimten beter?

Bij Floqz sta jij, de individuele woningzoekende, aan het stuur. Wij bieden inspiratie en een netwerk dat aansluit bij jouw woonwens en helpen jou op weg naar je volgende woonplek.

Onze missie is meer mensen beter en sneller vanuit hun wensen laten wonen door woningzoekenden te inspireren en te verbinden.

Hoe gaan we dat doen?

Onze missie realiseren wij vanuit een aantal uitgangspunten:

  • Goed onderzoek kunnen doen naar je woonwensen leidt tot een veel betere beantwoording van de vraag en benutting van het aanbod dan nu gebeurt.
  • Een digitaal platform inzetten dat de woningzoekende op verschillende niveau’s begeleidt. Bij Floqz kun je daardoor..
    > ontdekken wat je woonwensen kunnen zijn, en welke mogelijkheden je hebt. Dat doen we met inspirerende blogs, woonavonturen, maar ook door regelmatig WoonEvents te organiseren. 
    > beschrijven wat je werkelijke woonvraag is en zo gelijkgestemden en professionals aan te laten haken en mee te laten denken, maar ook om samen een woonoplossing te realiseren.
    > realiseren van je eigen woonoplossing. Door middel van zogeheten Floqz | Ideas helpen wij jou, eventueel samen met anderen, jouw woonoplossing te creëren.
  • Door naast de individuele vraag ook het individuele aanbod te delen, ontstaan verrassende nieuwe matches.