Visie

Voor iedereen de gewenste woonplek!

Voor iedereen de gewenste woonplek

Zoveel woningzoekenden die geen passende woonplek kunnen vinden en gelijktijdig staan gebouwen leeg, worden half gebruikt of functioneren niet optimaal. Dat vinden wij vreemd. Is er werkelijk een tekort aan woningen? Of speelt er wat anders?

Floqz ziet geen woningtekort, wij geloven dat er een slechte match is tussen vraag en aanbod. In het woud van woningaanbieders is het voor woningzoekenden onbegonnen werk om alle beschikbare woningen te vinden. Beperkingen zoals toewijzingsregels en inkomenseisen maakt de zoektocht extra complex en het ontbreekt aan een belangeloze plek waar zij hun woonvraagstukken kunnen bespreken met professionals en andere woningzoekenden.

De huidige woningmarkt wordt gedomineerd door de aanbieders, zoals projectontwikkelaars, aannemers, woningcorporaties, maar ook overheden. Woonwensen van al die verschillende woningzoekenden worden samengevat in een woningmarktonderzoek en dat leidt over een aantal jaar tot het wederom bijbouwen van standaard woningen in diverse segmenten. De afstand tot de individuele woningzoekende is groot. Dat willen wij veranderen.

Woningzoekende, stel dat jij aan het stuur staat. Wat zou je dan (ver)bouwen? Hoe zou je dan wonen? Waar droom je van, zonder gehinderd te worden door regelgeving of beperkende kaders? Worden al die leegstaande gebouwen dan anders gebruikt? Staan ze dan nog wel leeg? Is bijbouwen dan nog nodig, of gebruiken we bestaande ruimten beter?

Bij Floqz sta jij, de individuele woningzoekende, aan het stuur. Wij bieden inspiratie en een netwerk dat aansluit bij jouw woonwens en jou op weg helpt naar je volgende woonplek.

 

Onze missie is meer mensen beter en sneller vanuit hun wensen laten wonen door woningzoekenden te inspireren en te verbinden.

Hoe gaan we dat doen?

Onze missie willen wij realiseren vanuit een aantal uitgangspunten:

  • Voor woningzoekenden is Floqz gratis.
  • Goed onderzoek kunnen doen naar je woonwensen leidt tot een veel betere beantwoording van de vraag en benutting van het aanbod dan nu gebeurt.
  • Een digitaal platform inzetten dat de woningzoekende op verschillende niveau’s faciliteert door:
    > Te inspireren en te adviseren over woonwensen en mogelijkheden;
    > Het vinden van gelijkgestemden te vergemakkelijken, om zo invulling te kunnen geven aan een woonbehoefte die individueel lastig te realiseren is;
    > Vraag en al het aanbod samen te brengen.
  • Door naast de individuele vraag ook het individuele aanbod (kennis en vaardigheden, die je kunt inzetten) te delen, ontstaan verrassende nieuwe matches.
De eerste stap
Aan onze visie bouwen wij met Floqz dagelijks en stapsgewijs. De forse uitdaging om de woningmarkt vraaggestuurd te maken, vraagt om prioritering. Wij richten ons daarom nu vooral op de woningzoekenden. Met in het bijzonder woningzoekenden, die moeilijk aan een woning kunnen komen in de huidige woningmarkt. Door middel van ons forum en onze website, brengen we woningzoekenden bij elkaar. Daarnaast bieden wij informatie en inspiratie door wekelijks informatieve blogs te posten en woningzoekenden te interviewen rondom hun woonzoektocht.

Naast de online activiteiten, zoeken wij de woningzoekenden ook op door WoonEvents te organiseren.

WoonEvent bijwonen?

Schrijf je hier gratis in voor een Floqz WoonEvent bij jou in de buurt.