Verslag WoonEvent Nieuwegein

Op woensdag 18 januari 2018 vond het WoonEvent Nieuwegein voor mensen met een middeninkomen plaats in buurtplein de Batau. Dat organiseerden wij niet alleen. De navolgende samenwerkingspartijen hebben het WoonEvent mede mogelijk gemaakt:

Het WoonEvent bestond uit 3 thema’s:
1. verhuizen naar een bestaande woning;
2. verhuizen naar een nieuwe woning;
3. nieuwe woonconcepten.

Elk thema kende 2 gesprekstafels. Aan deze gesprekstafels bespraken de deelnemers samen met de tafelbegeleiders en de andere deelnemers hun woonwensen.Vervolgens werd gezocht naar oplossingen binnen het thema van de tafel. Floqz zet naast deze hoofdopzet een aantal instrumenten in, om de deelnemers niet alleen antwoord te geven op hun – zelf geformuleerde – woonvraagstuk, maar ook kritisch het woonvraagstuk te onderzoeken. Onze ervaring is dat het kritisch onderzoeken van een woonvraagstuk start met een blik op de woonwensen. Van daaruit kan de juiste oplossing bij het woonvraagstuk worden gezocht.

En dan de resultaten… veel deelnemers hebben nieuwe mogelijkheden ontdekt en inzichten gekregen tijdens de tafelgesprekken. Velen gingen enthousiast naar huis. De besproken woonvraagstukken liepen enorm uiteen, maar de grote, aanwezige denkkracht, leidde ertoe dat elk woonvraagstuk besproken en onderzocht kon worden.

Voor de deelnemende partijen was het ook interessant. De makelaars en hypotheekadviseurs hebben veel deelnemers gesproken en verder kunnen helpen. De corporaties hebben woningen onder de aandacht kunnen brengen die te koop staan, of in de vrije sector verhuur verhuurd worden en de interesse voor nieuwe woonconcepten kunnen polsen. Misschien zorgt het zelfs voor doorstroming in het eigen bezit. De ontwikkelaar heeft oplossingen zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en nieuwe woonconcepten voor ouderen kunnen bespreken. Tot slot zijn de gemeente en Floqz veel wijzer geworden over de woonwensen, het effect van het concept WoonEvent, en…… hebben een belangrijke doelgroep in beweging gekregen op de woningmarkt.

En nu het vervolg: Floqz heeft haar forum opengesteld om mensen met een middeninkomen verder te helpen met hun woonvraagstukken. Samen met de andere forumgebruikers, denken wij graag met u mee. Samen komen we vast een heel eind. Kijk gerust op het forum en doe met ons mee!