Zoekgebied/regio: Nederland

Beschrijving wat de woonplek of woondienst te bieden heeft:
Wunderbar is een Cooperatie van en vóór zorgbehoevenden die hen ondersteund bij het realiseren van hun woon- en zorgplek.

Beschrijving van de aangeboden woonplek of woondienst:
Wunderbar geeft voorlichting en advies in de oriëntatiefase, en kan projectmatig zorg-, woon- en welzijnsinitiatieven ontwikkelen die écht recht doen aan de werkelijke vraag van de zorgbehoevende. Dat doen wij door groepen zorgbehoevenden te coachen bij het vertalen van hun woonwensen. Adviseren en ondersteunen bij vinden van geschikt vastgoed of andere partijen om het initiatief te realiseren. (Ontwikkelaar, architect, financieel advies) Waar het noodzakelijk is betrekken we investeerders of onderzoeken we mogelijkheden om subsidies aan te vragen. Faciliteren van zorg binnen het wooninitiatief in de breedste context van zorg.

Beschikbaar: Niet van toepassing

Neem met mij contact op, of bezoek onze website: Hennie@wunderbar.care
Share This