Mee Wonen Winterswijk is op zoek naar meer deelnemers

Beschrijving wat de woonplek of woondienst te bieden heeft:

Mee Wonen Winterswijk wil een woonbuurt creëren voor een gevarieerde groep mensen: voor jong en oud en ook voor mensen met een beperking (als zij tenminste zelfstandig kunnen wonen). Gestreefd wordt naar een woongemeenschap waarbij onderlinge solidariteit en betrokkenheid op elkaar belangrijke uitgangspunten zijn. In deze woonbuurt zorgen de mensen voor elkaar en de omgeving. Het streven naar duurzaam gebouwde woningen en een natuurlijk ingerichte, zo groen mogelijke, leefomgeving zijn voor de leden belangrijke elementen van het project.

Beschrijving van de aangeboden woonplek of woondienst:

De initiatiefgroep besloot een woonvorm op te zetten voor jong en oud, ook voor mensen met een beperking (als zij tenminste zelfstandig kunnen wonen), waarin de bewoners een sterke onderlinge sociale samenhang realiseren. Van toekomstige bewoners wordt verwacht dat zij het principe van "naoberschap" onderschrijven. Dat wil zeggen dat zij bereid zijn elkaar indien nodig wederzijdse hulp te verlenen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars welzijn.

Vereniging Mee Wonen Winterswijk

Het plan is vervolgens verder uitgewerkt, er werd een programma van eisen opgesteld en in maart 2022 is de vereniging "Mee Wonen Winterswijk" opgericht. Aanvankelijk was het in verband met corona lastig om met meerdere personen samen te komen en werd voornamelijk overlegd via "teams". In juni 2022 werd een informatieavond georganiseerd om belangstellenden (38 personen) te informeren over de stand van zaken en over de verschillende beschikbare locaties. Tijdens die avond gaf de meerderheid de voorkeur aan het plan "de Rikker".

Overleg

In 2023 heeft het bestuur meerdere malen overlegd met de projectontwikkelaar van Omme en de Groot (opdrachtgever van het plan "de Rikker"), de woningcorporatie "de Woonplaats" en de gemeente Winterswijk. Mee Wonen Winterswijk wilde graag "de Woonplaats" bij de verdere planontwikkeling betrekken omdat ook mensen met een smalle beurs via sociale huur aan het woonproject moeten kunnen deelnemen (zie ook het prgramma van eisen). Bij al die gesprekken was steeds onze adviseur Alex Sievers van Beyond Now betrokken.

Stand van zaken

Begin februari 2024 is de stand als volgt: de plannen van de projectontwikkelaar liggen momenteel ter inzage bij de gemeente Winterswijk. We zijn benieuwd wat de reacties zijn en of er bezwaar is gemaakt tegen de plannen. Daarnaast is nog niet duidelijk op welke wijze de door "de Woonplaats" voorgelegde concepten in de plannen van de projectontwikkelaar kunnen worden ingepast.

Details

Regio:

Termijn: Langer dan een jaar

Koop/huur: Huurwoning

Prijs:

Aanbieder: Barbara Maiburg

Hoe wil jij wonen?

Floqz verbindt jouw woonvraag met aanbod, inspiratie en gelijkgestemden. Door een zoekadvertentie te plaatsen word je vindbaar voor aanbieders.

Share This