Trigonium Vastgoedontwikkeling, bouwen met vertrouwen

Beschrijving wat de woonplek of woondienst te bieden heeft:

Thuis - een kwestie van de juiste balans Wij zijn er van overtuigd dat het "thuis" gevoel pas kan opstaan als de juiste balans is gevonden tussen aantal variabelen, bezien vanuit verschillende perspectieven. Deze balans zal door de jaren heen verschuiven, omdat omstandigheden veranderen. Daarom is het van belang vooruit te kijken in de tijd om die balans door de jaren heen zoveel als mogelijk te waarborgen. Natuurlijke weet niemand hoe de wereld er uit ziet over vijf jaar of nog verder. Maar we kunnen wel een inschatting maken....... Variabelen Omgeving De omgeving is heel bepalend. Waarom kiest u voor een bepaalde buurt of wijk? Of juist voor de binnenstad? Voor rust of dynamiek? Waarom is deze omgeving voor u zo belangrijk? Structuur De structuur ondersteunt - letterlijk - uw thuis. Deze moet daarom wel afgestemd zijn op uw manier van leven, wonen, werken en leren. Zijn er bepaalde materialen of constructiemethoden die u wel of juist niet aanspreken? Wat is een passende structuur? Nu, maar ook later? Exterieur Het exterieur gaat over het uiterlijk en dus over identiteit. Welke uitstraling wilt u aan uw thuis geven en hoe ondersteunt het uiterlijk en de uitstraling uw persoonlijke identiteit? Interieur Het interieur gaat over de beleving van uw thuis. Hoe leeft, woont, werkt en leert u? In hoeverre wilt u interieur en haar omgeving in elkaar laten samenvloeien? Hoe organiseert u uw leef-, woon-, werk- en leeromgeving? Welke ruimten grenzen wel of niet aan elkaar? Inrichting Hoe gaat u uw thuis inrichten? Hoe gaat u interieur, exterieur en omgeving op elkaar afstemmen? Hoe beïnvloeden omgeving, exterieur, interieur en inrichting elkaar? Perspectieven Functie Welke functies krijgt uw thuis? Welke activiteiten gaat u ondernemen die een plaats moeten krijgen in uw thuis? Emotie Hoe wilt u uw thuis beleven? Welke emoties en welk gevoel wilt u krijgen en houden als u thuis komt? Toekomst Welke ontwikkelingen of veranderingen verwacht u mogelijkerwijs in de toekomst? Komt er wellicht gezinsuitbreiding of gaan uw kinderen juist een eigen thuis creëeren? Of is er sprake van een (latente) zorgvraag die in de toekomst een rol gaat spelen? Flexibiliteit Hoe gemakkelijk wilt u uw thuis kunnen aanpassen aan veranderende omgeving?

Beschrijving van de aangeboden woonplek of woondienst:

Details

Regio: Nederland

Termijn: Per direct

Koop/huur: Koopwoning

Prijs: €0

Aanbieder: webmaster

Hoe wil jij wonen?

Floqz verbindt jouw woonvraag met aanbod, inspiratie en gelijkgestemden. Door een zoekadvertentie te plaatsen word je vindbaar voor aanbieders.

Share This