Wooninitiatief Feliz, Wonen met Zorg op maat

Beschrijving wat de woonplek of woondienst te bieden heeft:

Waarom wij Feliz willen realiseren (https://felizvenlo.nl)

Een natuurlijk proces dat er een moment komt waarop ouders hun kinderen loslaten.
Wij als ouders weten dat wij onze zoon of dochter met een beperking niet ons hele leven kunnen blijven verzorgen, begeleiden of een thuis kunnen bieden. Onze kinderen zijn volwassen en wij als ouders worden ouder. Op een zeker moment is de zorg en begeleiding fysiek en psychisch niet meer op te brengen en is het niet meer mogelijk om onze kinderen bij te staan. Het is een natuurlijk proces dat er een moment komt waarop ouders hun kinderen loslaten. Als ouder met een kind met een beperking is er sprake van een ander loslatingsproces dan bij een kind zonder beperking.

Een passende woonplek met begeleiding.
Als ouders willen wij onze kinderen anders vasthouden, echter kunnen wij dat pas doen als er een passende woonplek met begeleiding is. Een plek waar onze kinderen thuis zijn, kunnen ontwikkelen, leren, zichzelf mogen zijn en een plek hebben in onze samenleving. Een woonplek met begeleiding waar wij als ouders regie hebben en met vertrouwen samenwerken met andere ouders, zorgprofessionals en netwerk-partners.

De uitdaging om met elkaar een wooninitiatief op te richten.
De stap zetten om met elkaar een wooninitiatief op te richting is een uitdaging. Voor onze kinderen willen wij die uitdaging aangaan, zodat zij de specifieke begeleiding en zorg ontvangen in een passende woon- en leefomgeving. Voor onze kinderen is er te weinig aanbod in de woonomgeving waar zij kunnen wonen en ook hun netwerk hebben. Daarnaast is het aanbod wat er is niet passend, omdat de woonomge-ving te grootschalig is en de teams te groot zijn. Dit kan er voor zorgen dat onze kinderen teveel verschillende mensen zien, waardoor ze onrustig kunnen worden.

Onze kinderen levensbrede begeleiding bieden.
Het is een proces om onze kinderen non-verbaal te kunnen lezen. Hiervoor is het van belang dat er een relatie opgebouwd wordt tussen bewoner en begeleider. Daarnaast is er tussen de begeleider en bewoner veelvuldig één op één contact. Dit is nodig, kijkende naar hun zorgprofiel. Om onze kinderen levensbrede begeleiding te bieden is een kleinschalige woonomgeving nodig en willen wij die samen gaan bouwen.

Beschrijving van de aangeboden woonplek of woondienst:

Wij willen een veilig thuis bieden aan 8 personen. Deze zullen verdeeld worden over 2 groepen van 3 personen en 2 individuele aanleun-woningen.

De woningen zullen gesitueerd zijn aan de rand van het dorp Boekend. Landelijk en rustig gelegen.

Er zal een gemeenschappelijke ruimte zijn waarvan iedereen gebruik van kan maken.

Er zal een omheinde tuin zijn. Deze kan gebruikt worden voor ontspanning en voor diverse activiteiten.

Er zal (individueel) een normaal dagritme gevolgd worden. Hierbij zal zeker ook aandacht geschonken worden aan gezamenlijkheid (naar behoefte).

Er zullen huisregels opgesteld worden. Uitgangspunten hierin zullen zijn, respect voor elkaar en hoe om te gaan met woning/eigen spullen/spullen van de anderen.

Dagbesteding zal, bij voorkeur, op loopafstand zijn van de woningen. Dit betekent weinig reistijd voor onze kinderen, dus minder prikkels. Dit betekent dat ze veel meer ontspannen starten met de dagbesteding en na de dagbesteding meer ontspannen weer thuiskomen.

Wij willen de woningen realiseren in samenwerking met een woningbouwcorporatie of particuliere investeerder.

De huur prijs van de groepswoningen en de aanleuningwoningen moet onder de huurtoeslaggrens blijven.

Details

Regio: Nederland

Termijn: Langer dan een jaar

Koop/huur: Huurwoning

Prijs:

Aanbieder: Sander

Hoe wil jij wonen?

Floqz verbindt jouw woonvraag met aanbod, inspiratie en gelijkgestemden. Door een zoekadvertentie te plaatsen word je vindbaar voor aanbieders.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share This