Zoekgebied/regio: Nederland

Beschrijving wat de woonplek of woondienst te bieden heeft:
Het wooninitiatief wordt collectief gebouwd waarbij ieder zijn eigen woonplek heeft. Te midden van de eigen woonplekken is er een collectieve ruimte waar activiteiten met elkaar kunnen worden ondernomen. Hiermee willen we het contact onderling bevorderen en zorg voor elkaar bestendigen. De invulling van het wooninitiatief is sterk afhankelijk van de bewoners. We ontmoeten graag mensen die bereid zijn mee te bouwen aan dit initiatief.

Beschrijving van de aangeboden woonplek of woondienst:
Een sociaal karakter binnen het wooninitiatief is belangrijk. Omzien naar elkaar, en bereid zijn elkaar af en toe te helpen is gemeengoed. Ben je graag onder de mensen, maar af en toe ook op jezelf? Kun je iets toevoegen aan dit lokale initiatief? Laat dan een bericht achter bij ons!

Beschikbaar: Per direct

Neem met mij contact op, of bezoek onze website: info@wunderbar.care
Share This