Zoekgebied/regio: Nederland

Beschrijving wat de woonplek of woondienst te bieden heeft:
WOONLINK biedt projectadvies op maat met u als regisseur. Het begint bij uw idee en uw situatie. Deel deze met WOONLINK en wij maken op basis daarvan voor u een concreet Woonplan en/of Zorgplan. In het Woonplan krijgt u informatie over; de woonvorm, uw ( mede) bewoners, rechtsvorm, procesplan, informatie over scheiden van wonen en zorg, participatiemogelijkheden, vastgoed opties, zorg optie s met de financiering en de projectplanning. In het zorgplan krijgt u informatie betreffende de zorg die ingekocht moet worden, zorgaanbieders, dagbesteding, welzijnsvraagstukken, mantelzorgondersteuning, wet en regelgeving, financiering en planning. Graag gaan wij met u in gesprek over uw huidige situatie om de mogelijkheden te bespreken. Dit lichten we graag toe in een persoonlijk gesprek. Heeft u bijvoorbeeld onderstaande woonvraag en ondersteuning nodig dan kunt u contact opnemen met ons via info@woonlink.nu Voor mijzelf of familielid ben ik op zoek naar een seniorenwoning; welke mogelijkheden zijn er? Ik heb ondersteuning nodig bij het verhuisproces/ verhuizing naar mijn nieuwe woning; welke mogelijkheden zijn er? * Hoe kan ik voor mijn kind met een beperking een ouderinitiatief of wooninitiatief realiseren? * Ik wil zelfstandig blijven wonen, welke woningaanpassingen zijn mogelijk? * Wat voor woning of woonplek zou geschikt zijn kijkende naar mijn levensfase? * Ik heb zorg nodig, kan ik thuis blijven wonen of zijn er andere mogelijkheden? * Ik zou graag in een woongroep willen wonen, hoe kan ik dat realiseren? * Mijn kind is volwassen en het is tijd dat hij/ zij op zich zelf gaat wonen , maar volledig zelfstandig is niet mogelijk, wat zijn de mogelijkheden? * Ik kan zelfstandig wonen met ondersteuning. Echter ben ik bang voor vereenzaming, wat nu? * Graag wil ik voor mijn ouders zorgen, kan ik een mantelzorgwoning laten plaatsen? * Mijn ouders hebben meer zorg nodig en kunnen niet meer thuis blijven wonen, wat nu?

Beschrijving van de aangeboden woonplek of woondienst:
WOONLINK adviseert en begeleidt u bij het realiseren van uw woonwens, woonplek met of zonder zorg. Advies en ondersteuning kan gericht zijn op individuele vragen of vragen waarbij u samen met andere een woonplek wenst te realiseren. Deskundigheid van WOONLINK is het ondersteunen en adviseren bij het realiseren van een burgerinitiatief of wooninitiatief met of zonder zorg. Uw woonwens kan zijn een zelfstandige woonplek OF een woonplek samen met anderen. Van individuele woonaanpassingen in uw huidige woning tot uw eigen woonplek samen met anderen onder een dak. Dat laatste noemen we een wooninitiatief. Het is een “Initiatief” dat ontstaat vanuit uzelf en is gericht op “Wonen.” Vandaar de term “ Wooninitiatieven.” Dit ontstaat vanuit burgerparticipatie; vanuit uzelf, samen met anderen. In Nederland worden op grote schaal ouderinitiatieven/wooninitiatieven vanuit burgerparticipatie gerealiseerd. WOONLINK informeert u hier graag over. Een eigen wooninitiatief dat voldoet aan uw wensen is echt van deze tijd!

Beschikbaar: Per direct

Neem met mij contact op, of bezoek onze website: barbara@woonlink.nu


Share This