Wie betaalt Floqz?

Floqz verdient voornamelijk zijn geld door WoonEvents te organiseren. Daarvoor benaderen wij gemeenten. Gemeenten die een WoonEvent in hun gemeente georganiseerd willen hebben, betalen ons voor de organisatie en inhoudelijke deskundigheid op het gebied van wonen. Vaak is de gemeente een van de partijen op het WoonEvent. Soms betalen ook andere deelnemende partijen een bijdrage.
Daarnaast zijn we steeds op zoek naar partners die onze visie en werkwijze financieel willen ondersteunen, bijvoorbeeld met een advertentiebijdrage. Sommige partners zijn bereid om in Floqz te investeren of onze dienstverlening af te nemen, onder de noemer Floqz | Advies.

Bij de verbinding met partners en het zoeken naar nieuwe geldstromen, toetsen wij continu in hoeverre die onze belangeloosheid versterkt of aantast. Ons uitgangspunt is om woningzoekenden belangeloos te inspireren en verbinden.