Woningzoekenden kunnen elkaar helpen

door | Starters, Doorstromers, Senioren, Overig | 4 reacties

Woningzoekenden kunnen elkaar helpen

De afgelopen weken vielen mij weer diverse krantenberichten op. Ze geven aan dat de woningmarkt alleen maar vaster komt te zitten en dat de woningbouwproductie achter op schema ligt. Zo bouwden de corporaties slechts de helft van de woningen, dat gewenst was. Uiteraard zijn er allerlei redenen te bedenken waardoor dit komt, maar eerlijk gezegd halen we al jaren geen enkele nieuwbouw doelstelling. Als woningzoekende zou je gedeprimeerd kunnen raken door deze berichten. lost het probleem zich dan nooit op?

 

Waar zit het probleem?

Er zijn te weinig woningen, wordt er gezegd, maar is dat ook werkelijk zo? En welke woningen zijn er dan te weinig? Voor de provincie Utrecht heeft het onderzoeksbureau Springco dat uitgezocht. Ze stelden dat wanneer morgen iedereen zijn woning verlaat en zijn gewenste woning betrekt, er vooral een tekort is aan appartementen. Senioren die nu veel eengezinswoningen bewonen en door willen stromen, hebben een groot effect op de woningmarkt. Als zij kunnen verhuizen, maakt dat woningen vrij voor andere woningzoekenden. De bouwopgave is daarmee veel kleiner dan we nu denken. We moeten er voor zorgen dat mensen kunnen verhuizen. Veel regels of economische redenen belemmeren dit nu.

 

Hoe lossen we het op en wat draagt Floqz bij?

Beleidsmakers zoeken vaak oplossingen in nieuwe regels en stimuleringen. Voor mij zijn dat pleisters op een ingewikkeld woningmarkt-systeem.

Floqz ziet voor haar een rol om contact tot stand te brengen tussen woningzoekenden onderling en aanbod, maar ook om inspiratie te bieden door te laten zien welke mogelijkheden er nog meer zijn.

Dat doen we ook op de WoonEvents. Het komt regelmatig voor dat het georganiseerde contact tussen woningzoekenden leidt tot reacties als “wat jij zoekt, laat ik achter, als ik kan verhuizen”. Tijdens het WoonEvent in Woerden hebben we geprobeerd dit meer inzichtelijk te maken met een “ik zoek” en “ik heb” bord. Zeer klassiek, dat we verder willen gaan uitbouwen. In Zeist organiseren we op 27 maart een WoonEvent en zullen we dit verder gaan vorm geven. Misschien leidt dit wel tot ruilingen en transacties, zonder dat daar aanbiedende partijen bij nodig zijn geweest. Makelaars kunnen dan bijvoorbeeld nog de transactie verder uitwerken en zijn zo meer dienstbaar aan de transactie in plaats van dat ze dominant en onmisbaar worden.

In de sociale huursector is het mogelijk je woning al te ruilen. Met de app huisje-huisje komt er geen Woningnet meer aan te pas. Bewoners ruilen zelfstandig onderling. Maar als je niet in een sociale huurwoning woont, of je wilt een stap maken in je wooncarrière is het handig te weten welke woningzoekenden iets te bieden hebben als zij op hun beurt kunnen verhuizen. Zo ontstaat er transparantie en kan actief worden gewerkt aan verhuizingen door woningzoekenden en beleidsmakers. Zo krijgen we misschien wel de doorstroming die Springco bedoelt. Simpel door het inzichtelijk maken van woonwensen en persoonlijk aanbod.

 

Specialisten doen op forum Floqz mee

Vanuit het onderzoek van Sprinco, maar ook vanuit de ervaring van de WoonEvents zien we een kans om vooral zogenaamde empty nesters (huishoudens waarvan de kinderen reeds het huis uit zijn) te begeleiden naar een volgende woning. Bijvoorbeeld naar een groepswoning, appartement of patiowoning. Daarmee komen woningen vrij voor andere woningzoekenden. Op het forum van Floqz zijn inmiddels ook specialisten actief, die vooral op het gebied van senioren en ouderen kunnen meedenken en oplossingen kunnen aanreiken. Enkele professionele meedenkers zijn Barbara Anne Maiburg, Henk Gravesteijn en Sabine Verkroost, maar uiteraard zijn we er ook voor andere woningzoekenden!

Zoek jij een woning en laat je dan vervolgens wat achter, plaats het op ons forum en samen met andere woningzoekenden denken wij met je mee!

Blogs

Hoe wil jij wonen?

Floqz verbindt jouw woonvraag met aanbod, inspiratie en gelijkgestemden. Door een zoekadvertentie te plaatsen word je vindbaar voor aanbieders.

Share This