Verslag WoonEvent Breukelen

Op donderdag 11 oktober 2018 vond het WoonEvent voor mensen met een middeninkomen plaats in Breukelen (gemeente Stichtse Vecht), in het Cultuurhuis. Het was het tweede WoonEvent in een serie van 6, waarbij de provincie Utrecht Floqz ondersteunt. De deelname was prima. Meer dan 45 woningzoekenden waren aanwezig. Aan 8 gesprekstafels hebben wij samen met De Hypotheker, en de gemeente de woningzoekenden geholpen met hun woonvraagstuk. We konden weer de nodige inspiratie en informatie leveren.

   

De opzet was ditmaal iets aangepast ten op zichte van de WoonEvents Nieuwegein en Utrecht. Ditmaal hadden we het WoonEvent verdeeld in 2 zones en daarmee 2 sessies voor elke deelnemer. In zone 1 ging het over bekende oplossingen. Vragen als “waar vind ik aanbod?”, “welke projecten worden gerealiseerd?”, “wat kan ik lenen?” en “waar zoek ik aanbod?” Kwamen aan de orde. In zone 2 ging het over onbekende oplossingen. Daar was ruimte om wild te denken. De tekeningen van Paul Micolo laten zien wat er zoal bedacht is. Het WoonEvent leverde ook 3 verschillende thema’s op, om eens verder mee door te gaan binnen Floqz:

• kunnen we samen met andere woningzoekenden, jong en oud, een project opstarten? Waar vinden we gronden?
• Is huizenruil mogelijk? Soms treffen we omgekeerde woonvragen bij woningzoekenden.
• Ook ging het weer veel over Tiny house en modulaire, tijdelijke woonruimten.

Omdat veel woningzoekenden ook concreet wilden weten wat er op de woningmarkt van de gemeente Stichtse Vecht beschikbaar was, hadden we, bij afwezigheid van de makelaardij of ontwikkelaars, het woningaanbod opgezocht en getoond. Dit keer hadden we de bezoekers ook met feedback formulieren gevraagd of het WoonEvent hen verder geholpen had. In 70% van de bezoekers was dat het geval. Overall vond men het een leuke inspirerende avond. Een zinnig WoonEvent dus.

Was jij bij het WoonEvent? Laten we het gesprek voortzetten op het forum.